top of page
untitled-8260_edited_edited.jpg

HVLA
krótkodźwigniowe manipulacje kręgosłupa 

Centrum Medyczne Gamma

Warszawa

16-17.03.2024
06-07.04.2024
moduł I:
moduł II:

Czas kursu

2 moduły po 2 dni

Cena

1900 zł - całość szkolenia (dwa moduły)
IMG_6428_edited.jpg

Prowadzący

Krzysztof Dymel

Krzysztof Dymel - specjalista w zakresie fizjoterapii ortopedycznej i sportowej. Fizjoterapeuta u którego od samego początku pracy z pacjentami w głównym kręgu zainteresowań pojawiły się manualne techniki manipulacji kręgosłupa. 

O kursie

HVLA manipulacje krótkodźwigniowe

 

HVLA czyli High Velocity Low Amplitude (duża prędkość mała amplituda) to krótkodźwigniowe manipulacje kręgosłupa. HVLA zostały opracowane przez brytyjskiego profesora Laurie Hartmana. Są to techniki wykorzystywane w leczeniu manualnym pacjentów z dolegliwościami w obrębie narządu ruchu w szczególności z dolegliwościami w obrębie kręgosłupa.

                                                                                              

Podczas manipulacji HVLA terapeuta za pomocą szybkiego, krótkiego impulsu z małą amplitudą doprowadza do odblokowania stawu któremu towarzyszy charakterystyczny odgłos “kliknięcia”.

 

Głównym celem leczenia za pomocą technik manipulacji jest przywrócenie prawidłowej funkcji w stawie. Uzyskujemy zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz przywrócenie prawidłowej ruchomości w obrębie leczonego stawu. 

 

Uruchomienie stawu zachodzi dzięki przywróceniu prawidłowej biomechaniki ale również za sprawą mechanizmu neurofizjologicznego na poziomie centralnym i obwodowym. Dochodzi wtedy do wywołania całej kaskady mechanizmów regulujących prawidłowe napięcie struktur stawowych, inhibicję bólu oraz uwolnienie do krwiobiegu substancji przeciwbólowych.  

 

Ustalenie prawidłowych wskazań i przeciwwskazań do terapii gwarantuje uzyskanie skutecznego leczenia za pomocą manipulacji stawowych. 

Terapeuta określa leczony segment i dobiera odpowiednią technikę. Ustala w jakim kierunku, z jaką siłą i amplitudą zastosować pchnięcie manipulacyjne w celu uzyskania efektu terapeutycznego. Dobiera odpowiednie dźwignie w celu zastosowania jak najmniejszej siły aby zmanipulować staw w zakresie bariery fizjologicznej czyli w środkowym zakresie ruchu stawu nie dochodząc do końcowej anatomicznej bariery w stawie. Czyni to manipulacje krótkodźwigniowe niezwykle bezpieczną techniką leczenia kręgosłupa.

 

Dla kogo?

 

Szkolenie HVLA to techniki dedykowane dla fizjoterapeutów którzy w swych gabinetach pracują z pacjentami z dolegliwościami kręgosłupa i aparatu ruchu. Sprawdzają się w dyskopatiach, bólach w zablokowaniach stawów międzywyrostkowych kręgosłupa, napięciach mięśniowych, wadach postawy i skoliozach, objawach korzeniowych, umiarkowanych zmianach zwyrodnieniowych oraz zespołach posturalnych.

__________________________________________________________

Program kursu:

 

MODUŁ I  

 

DZIEŃ 1

 

9.00 - 11.00 - wprowadzenie do technik manipulacji kręgosłupa. Aspekty biomechaniczne i techniczne wykonywania manipulacji krótkodźwigniowych.

 

  • wyjaśnienie pojęć: pozycjonowanie, ogniskowanie, dźwignie pierwszorzędowe, drugorzędowe, dźwignie krótkie, półdługie, długie, pchnięcie manipulacyjne oraz impuls manipulacyjny, czynniki modyfikujące technikę, tworzenie bariery, opór końcowy, kawitacja, umiejętność dopasowania techniki do typu dysfunkcji pacjenta.

  • testy bezpieczeństwa na potrzeby manipulacji kręgosłupa

  • wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzenia manipulacji

  • ustawienie terapeuty

  • handling

 

11.00 - 13.00 - manipulacja HVLA odcinka lędźwiowego L1-L5 techniką “lumbar roll”

 

13.00 - 14.00 przerwa

 

14.00 - 15.00 wprowadzenie do specyfiki manipulacji HVLA odcinka piersiowego 

 

15.00 - 16.30 - manipulacja HVLA odcinka piersiowego “dog techniq” 

 

16.30 - 18.00 -  zintegrowane techniki manipulacji odcinka piersiowego

 

DZIEŃ 2

 

9.00 - 10.00 - wstęp do technik manipulacji odcinka szyjnego 

 

10.00 - 11.30 - manipulacje HVLA odcinka szyjnego dla środkowych segmentów C2-C7

 

11.30 - 13.00 - wprowadzenie do stosowania innych kierunków ruchu jako dźwigni podstawowej na przykładzie manipulacji HVLA odcinka szyjnego

 

13.00 - 14.00 - przerwa

 

14.00 - 15.30 - techniki manipulacji odcinka lędźwiowego za pomocą dźwigni półdługiej i długiej specyficznej i niespecyficznej. Zalety i wady techniki. Wyjątkowe sytuacje kiedy stosowanie dźwigni długiej celowanej ma przewagę nad techniką krótkodźwigniową.  

 

15.30 - 16.30 - zintegrowane techniki manipulacji odcinka szyjnego

 

16.30 - 18.00 - techniki manipulacji żeber 

MODUŁ II  

 

Dzień 1

 

9.00 - 10.30 - segmenty przejściowe L5/S1 manipulacje HVLA

 

10.30 - 11.30 - manipulacja HVLA  przejścia Th12/L1 w leżeniu bokiem i siedzeniu

 

11.30 - 13.00 - techniki manipulacji stawu krzyżowo-biodrowego HVLA oraz „chicago techniq”

 

13.00 - 14.00 - przerwa

 

14.00 - 15.30 - zintegrowane manipulacje odcinka piersiowego w leżeniu przodem i leżeniu tyłem oraz w siadzie. 

 

15.30 - 16.30 - manipulacje HVLA przejścia szyjno-piersiowego

 

16.30 - 18.00 - manipulacje HVLA odcinka szyjnego do skłonu bocznego jako dźwigni podstawowej

 

Dzień 2

 

9.00 - 11.00 - manipulacje HVLA C0/C1 oraz C1/C2 w leżeniu tyłem do rotacji jako dźwignia podstawowa

 

11.00 - 12.00 - manipulacja odcinka lędźwiowego do skłonu bocznego

 

12.00 - 13.00 - manipulacja przejścia szyjno-piersiowego w siadzie - Nelson techniq

 

13.00 - 14.00 - przerwa

 

14.00 - 15.30 - manipulacja I żebra w leżeniu przodem i siedzeniu

 

15.30 - 17.00 - manipulacje HVLA stawów szczytowo-potylicznych i szczytowo-obrotowych do skłonu bocznego jako dźwignia podstawowa

 

17.00 - 18.00 - manipulacja HVLA przejścia C/Th do rotacji w leżeniu tyłem

(Program ramowy kursu może ulec zmianie)

Formularz zapisu

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page